دانلود فایل(تحقيق تمايزهاي بين مشاوره و روان درماني)

مشاوره,روان درماني,تفاوت مشاوره و روان درماني,فرق مشاوره و روان درماني,تحقیق مشاوره,تحقیق روان درماني,مقاله مشاوره,مقاله روان درماني,پاورپوینت مشاوره,پاورپوینت روان درماني,پایان نامه مشاوره,پایان نامه روان درماني,آشنایی با مشاوره,آشنایی با روان درمان,,,تحقيق تمايزهاي بين مشاوره و روان درماني|34011146|bnd40261941|
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان تحقيق تمايزهاي بين مشاوره و روان درماني آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

كوشش هايي كه به منظور مجزا كردن مشاوره از روان درماني به عمل مي آيد در جهان مورد تأييد همگان قرار نگرفته است گروهي را عقيده بر آن است كه بايد دو اصطلاح مشاوره و روان درماني را به صورت مترادف مورد استفاده قرار داد و از فكر جدا سازي آنها احتراز جست.
صاحب نظران ديگر و مخصوصا كساني كه كارشان تربيت مشاوران دبيرستان است با اين طرز فكر موافق نبوده و معتقدند كه حتما بايد دو واژه مذكور را از هم جدا دانست . به عقيده اين گروه، حتي در صورت عدم تفاوت در ماهيت مشاوره و روان درماني، لازم است ميان آنها تفاوتي هرچند مصنوعي به وجود آورد. بر اساس استدلال اين دسته از صاحب نظران اگر مجزا كردن مشاوره از روان درماني امكان پذير نباشد، قطعا همه برنامه هاي مربوط به تربيت مشاور در سطح فوق ليسانس متوقف مانده و بيست هزار از كاركنان دبيرستانها كه به عنوان مشاور استخدام شده اند بيكار خواهند ماند، زيرا تنها عده معدودي از مردم به چشم روان-درمانگر به آنها نگاه خواهند كرد . بنابراين بايد در صدد پيدا كردن فرقي ميان مشاوره و روان درماني بر آمد، هر چند كه ممكن است حد فاصل اين دو نا محسوس و توافق درباره همه جزئيات آن غير ممكن باشد . “ هاهن” از زمره كساني است كه مشكل جدا سازي مشاوره از روان درماني را مورد بررسي قرار داده و مي نويسد :
“ من بعضي از مشاوران و روان شناسان را مي شناسم كه به جهت تفاوتي كه ميان مشاوره و روان درماني پيدا كرده اند كاملا راضي بنظر مي رسند ... شايد توافق هاي عمده آنها بر سر آن است كه :
1. مشاوره و روان درماني را نمي توان كاملا از هم جدا ساخت .
2. مشاوران كارهايي انجام مي دهند كه روان درمانگران آنها را وظيفه خود مي دانند.
3. روان درمانگران كارهايي انجام مي دهند كه مشاوران آنها را وظيفه خود مي دانند.
4. عليرغم مطالب فوق مشاوره و روان درماني با يكديگر فرق دارند .
مشكل بودن تميز مشاوره از روان درماني بوسيله نويسندگان ديگري چون “انگليش‌ها” نيز شناخته شده بود . آنها پس از تعريف مشاوره به رابطه آن با روان درماني اشاره كرده و مي نويسند : “ هر چند مشاوره براي كمك به مراجعان بهنجار مورد استفاده قرار مي گيرد، با اين همه به ميزان غير قابل تصوري با روان درماني درهم مي آميزد .”