دانلود فایل(سمینار مهندسی پزشکی، تصويربرداري از توزيع امپدانس الكتريكي داخل بدن)

امپدانس الكتريكي, داخل بدن,مهندسی پزشکی ,سمینارسمینار مهندسی پزشکی، تصويربرداري از توزيع امپدانس الكتريكي داخل بدن|32019604|bnd40261941|
در حال حاظر فایل کامل و برتر با عنوان سمینار مهندسی پزشکی، تصويربرداري از توزيع امپدانس الكتريكي داخل بدن آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.چکیده :

قانون ولتاژ و جريان اهم در مورد بافتهاي بيولوژيکي نيز صادق است.
در مطالعات گذشته نشان داده شده که مقاومت بافت با کاهش فرکانس، افزايش مي يابد.
در يك مدل امپدانسي، سلول به سه قسمت تقسيم مي شود.
-1سيتوپلاسم يا قسمت هادي سلول كه در درون يک پرده عايق الکتريکي قرار دارد.
-2 خود پرده يا غشا كه بوسيله يک محيط هادي پوشانده شده
-3 محيط بين سلولي.
در فرکانسهای کم، غشاء سلولی به صورت عايق عمل مي‌کند و جريان در اطراف سلول جاری مي‌شود
در فرکانسهاي بالا، خاصيت خازنی غشاء امپدانس کمی را نشان مي‌دهد و جريان زيادي جاري مي شود، بنابراين حجم قابل دسترس براي جاری شدن جريان زياد مي شود
این مقاله به سیستم مقطع نگاري امپدانس الکتریکی به عنوان یک آزمون غیر مخرب در صنعت و یک روش غیرتهاجمی در مهندسی پزشکی پرداخته و مروري از آن را ارائه و به پیشرفت هاي اخیر آن اشاره میکند. مقطع نگاري امپدانس یک تکنیک تصویربرداري غیر تهاجمی، ارزان و سریع است. این ،EIT ،(electrical impedance tomography) الکتریکی تکنیک با اندازهگیري هایی که از روي سطح یک شئ انجام میدهد، باروشی غیر مخرب و غیرتهاجمی توزیع امپدانس داخلی شئ موردنظر را بدست میآورد. در این سیستم یک تعداد الکترود بر روي سطح شئ موردنظر نصب شده و به یک یا تعدادي از جفت الکترودها یک جریان سینوسی چند ده کیلوهرتز اعمال شده و ولتاژ بقیه جفت الکترودها که بعنوان سنسور عمل نموده اندازهگیري میشود.